Projektowanie w Solid Edge


Solid Edge - parametryczny, hybrydowy system CAD 3D pracujący na platformie Microsoft Windows ma szeroki zakres funkcjonalności i przeznaczony jest do tworzenia parametrycznych modeli 3D pojedynczych elementów, zespołów oraz sporządzania kompletnej dokumentacji rysunkowej.

Źródło: Wikipedia

Solid Edge ST6

Najważniejsze zalety

- niespotykana w konkurencyjnych rozwiązaniach technologia synchroniczna umożliwiająca łatwą i parametryczną modyfikację plików własnych i wczytanych z innych systemów CAD,
- możliwość przeprowadzania analiz wytrzymałościowych dla modeli części złożeń,
- obecność wielu specjalizowanych narzędzi przeznaczonych do optymalizacji pracy z bardzo dużymi zespołami,
- intuicyjne i wydajne funkcje modelowania części i złożeń bazujące na jądrze PARASOLID rozwijanym przez firmę SIEMENS,
- obsługa formatu JT lub PDF 3D pozwala na komunikację mailową w przestrzennym formacie z kontrahentami,
- zaawansowane moduły do projektowania części blaszanych, konstrukcji ramowych i spawanych,
- polska wersja językowa - dotyczy zarówno interfejsu użytkownika, jak i systemu samouczków,
- bezpłatna wersja Solid Edge ST Free 2D Drafting,
- wiele, wiele, więcej...

Biblioteka iziNorm

Najważniejsze zalety

- jednolita biblioteka części złącznych stworzona w oparciu o Polskie Normy,
- dodatkowe funkcje raportowania wykazów części z możliwością eksportu do systemów baz danych np. Microsoft SQL Server,
- wszystkie części normowe posiadają najważniejsze właściwości takie jak numer normy, nazwa części normowej, grupa oraz opis,
- kształtowniki dla konstrukcji ramowych,
- wsparcie dla niegeometrycznych cech takich jak klasa dokładności wykonania, klasa wytrzymałosci, materiał, powłoki cynkowe i elektrolityczne,
- wsparcie dla części których postać w normie jest inna niż w dokumentacji np. nity czy podkładki odginane,
- pełna integracja z systemem Solid Edge jako tzw. addin,
- dodatkowe funkcje zwiększające łatwość projektowania takie jak: ukrywanie, pokazywanie, zaznaczanie części normowych, weryfikację właściwości czy kopiowanie złożenia do wybranego folderu,
- wszystkie normalia zostały stworzone w Solid Edge jako części parametryczne.

iziCRM/PDM

Najważniejsze zalety

- modułowa budowa z możliwością zdefiniowania uprawnień dostępu do danych w każdym module,
- możliwość użycia darmowej wersji SQL Server 2012 Express - w ramach jego ograniczeń co do wielkości bazy danych wynoszącej 10GB,
- wykazy części z uwzględnieniem elementów wirtualnych takich jak farba, nalepka itp,
- współpraca z innymi systemami CAD oraz aplikacjami takimi jak Microsoft Office, LibreOffice, PDF,
- 100% transakcyjny - oznacza to, że w systemie zapisywane są wszystkie części złożenia albo żadne (np. jeżeli wystąpi jakiś błąd),
- funkcje raportowania dowolnej informacji zapisanej w systemie,
- wersja samodzielna i zintegrowana z systemem Solid Edge,
- statusy oraz workflow,
- nieskomplikowany proces wdrożenia i konfiguracji wykonywany w dużej mierze przez instalator,
- numeratory o dowolnym stopniu skomplikowania, również z parametrami podawanymi przez użytkownika,
- wersja 32 i 64 bitowa pracująca w systemach Widows XP - Windows 8.