Projektowanie w Solid Edge


Solid Edge - parametryczny, hybrydowy system CAD 3D pracujący na platformie Microsoft Windows ma szeroki zakres funkcjonalności i przeznaczony jest do tworzenia parametrycznych modeli 3D pojedynczych elementów, zespołów oraz sporządzania kompletnej dokumentacji rysunkowej.

Źródło: Wikipedia

Solid Edge ST6

Najważniejsze zalety

- intuicyjne i wydajne funkcje modelowania części i złożeń bazujące na jądrze PARASOLID rozwijanym przez firmę SIEMENS,
- moduły do projektowania konstrukcji ramowych i spawanych, części blaszanych, instalacji rurowych,
- obsługa formatu JT lub PDF 3D pozwala na komunikację mailową w przestrzennym formacie z kontrahentami,
- możliwość przeprowadzania analiz wytrzymałościowych dla modeli części złożeń,
- zaawansowane zarządzanie pamięcią oraz wiele opcji konfiguracyjnych pozwala na wydajną pracę z bardzo dużymi złożeniami,
- Solid Edge ST Free 2D Drafting pozwala na bezpłatną edycję plików rysunków 2D własnych i DXF/DWG,
- zaawansowana technologia synchroniczna wyznacza nowe standardy wygodnego i parametrycznego modelowania plików własnych i importowanych z innych systemów CAD,
- polska wersja językowa - dotyczy zarówno interfejsu użytkownika, jak i systemu samouczków,
- wiele, wiele, więcej...

Biblioteka iziNorm

Najważniejsze zalety

- jednolita biblioteka części złącznych stworzona w oparciu o Polskie Normy,
- dodatkowe funkcje raportowania wykazów części z możliwością eksportu do systemów baz danych np. Microsoft SQL Server,
- wszystkie części normowe są parametrycznymi częściami Solid Edge,
- praca jako tzw. addin, czyli pełna integracja z systemem Solid Edge,
- biblioteka kształtowników,
- dodatkowe funkcje zwiększające łatwość projektowania takie jak: ukrywanie, pokazywanie, zaznaczanie części normowych, weryfikację właściwości czy kopiowanie złożenia do wybranego folderu,
- wszystkie części normowe posiadają najważniejsze właściwości takie jak numer normy, nazwa części normowej, grupa oraz opis,
- wsparcie dla części których postać w normie jest inna niż w dokumentacji np. nity czy podkładki odginane,
- wsparcie dla niegeometrycznych cech takich jak klasa dokładności wykonania, klasa wytrzymałosci, materiał, powłoki cynkowe i elektrolityczne.

iziCRM/PDM

Najważniejsze zalety

- 100% transakcyjny - oznacza to, że w systemie zapisywane są wszystkie części złożenia albo żadne (np. jeżeli wystąpi jakiś błąd),
- funkcje raportowania dowolnej informacji zapisanej w systemie,
- modułowa budowa z możliwością zdefiniowania uprawnień dostępu do danych w każdym module,
- workflow i statusy,
- wersja samodzielna i zintegrowana z systemem Solid Edge,
- możliwość użycia darmowej wersji SQL Server 2012 Express - w ramach jego ograniczeń co do wielkości bazy danych wynoszącej 10GB,
- zaawansowane, w pełni definiowalne numeratory,
- wersja 32 i 64 bitowa pracująca w systemach Widows XP - Windows 8,
- współpraca z innymi systemami CAD oraz aplikacjami takimi jak Microsoft Office, LibreOffice, PDF,
- wykazy części z uwzględnieniem elementów wirtualnych takich jak farba, nalepka itp,
- niespotykana łatwość wdrożenia.